Min IP-adress

Vi ser att du befinner dig i Ashburn, United States

Dessa uppgifter baseras på den IP-adress som du ansluter ifrån och behöver inte vara den plats där du är i verkligheten utan kan antingen visa var din ISP, Internet Service Provider, finns placerad eller var en eventuell Proxy som du går igenom finns.

Uppgifter som vi kan se om dig

Den webbläsare som du har surfat hit med är (v) och du använder dig av plattformen .

Observera att även dessa uppgifter kan ändras i vissa webbläsare genom att göra några enkla inställningar och därmed behöver de inte heller stämma med verkligheten.

Vad är en IP adress för något?

Enkelt förklarat är din IP-adress motsvarigheten till din hemmaadress, den talar om för alla andra datorer på Internet var de kan finna din dator.

Idag består en IP-adress av en serie nummer avdelat med punkter, xxx.xxx.xxx.xxx. Där varje del mellan punkterna i teorin kan vara från 0-255, detta är dock inte helt sant då vissa nummer är reserverade för olika tjänster inom IP-protokollet.

Kan jag inte få reda på min IP-adress genom datorn?

Inte alltid. Det är nämligen så att din riktiga IP-adress som är synlig utåt inte alltid är densamma som finns inställd på din dator om du till exempel sitter bakom en router eller ett modem.

Vad har jag för nytta av att kunna min IP-adress?

Det kan finnas flera olika anledningar till att du kan behöva få reda på din egen IP-adress. En anledning kan vara att du vill starta någon form av server (spel, webb osv...) på din dator och då kommer de som ska nyttja den beöva veta din IP-adress för att kunna ansluta mot den.

Det kan även vara så att du surfar via en proxy och vill veta att din riktiga IP adress är dold för omvärlden.

IPv6, version 6

IPv6 är egentligen framtagen för länge sedan när man insåg att antalet IP-adresser inom IPv4 inte kommer att räcka till. Det är dock för bara ett par år sedan som man började kunna använda sig av IPv6-adresser på Internet då allt mer utrustning och allt fler Internetleverantörer började stödja det.

Varför man inte införde IPv6 på en gång när den togs fram var att IPv4 redan hade hunnit bli så pass inarbetad att det inte kunde göras i en handvändning.

IPv6-adresserna har formen xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx. Där varje del mellan punkterna kan vara från 000-FFF, enligt det hexadecimala systemet. Detta ger oss "oändligt" många adresser.